Kategorija │ JU Dječiji vrtić Lopare

O B A V J E Š T E Nj E

U periodu od 05.08. do 23.08.2019. godine, u Dječijem vrtiću Lopare vršiće se upis djece za vrtićku 2019/2020. godinu.

Svi zainteresovani roditelji prijave za upis mogu popuniti u prostorijama vrtića radnim danima od 7 do 16 časova.

Broj djece je ograničen!

Detaljnije