Kategorija │ Grupa za koordinaciju i saradnju

IZVJEŠTAJ grupe za koordinaciju i saradnju opštine Lopare


Grupa za koordinaciju i saradnju opštine Lopare održala je sastanak na kome je razmatrala stanje nasilja u porodici na području opštine Lopare u proteklom periodu. Grupa ima za cilj da prati stanja oblasti nasilja u porodici, preduzima odgovarajućih mjera i aktivnosti u cilju sprečavanja nasilja u porodici. Na sastanku usvojeni su sledeći zaključci:

  1. Grupa za koordinaciju i saradnju najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja u porodici koji se desio na području opštine Lopare...
Detaljnije