SOCIJALNA ZAŠTITA

logo_LOPARE_final

Na području opštine Lopare glavni nosilac socijalne zaštite je Centar za socijalni rad, ustanova čija se djelatnost sastoji u obavljanju poslova socijalne i dječije zaštite, porodične zaštite, starateljstva i usvojenja, izvršenja vaspitnih mjera i mjera pojačanog nadzora, usluga socijalnog rada i drugih poslova predviđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Kada su se stekli odgovarajući preduslovi, prije svega materijalni, 1983. godine osnovan je Centar za socijalni rad Lopare koji od tada djeluje kao samostalni pravni subjekt za obavljanje poslova socijalne zaštite.  Od 1991. godine Centar za socijalni rad svoju djelatnost obavlja u novim prostorijama, gdje se i danas nalazi i raspolaže sa odgovarajućom računarskom tehnikom. Centar raspolaže i službenim vozilom koje je nabavljeno iz sredstava opštine Lopare, što uveliko olakšava rad na terenu. Danas u ovoj ustanovi radi sedam stalno zaposlenih radnika. Od ukupnog broja zaposlenih lica, dva su socijalna radnika i jedan pravnik.

Trenutno u sistemu socijalne zaštite postoji nekoliko ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Republika, a sa područja opštine Lopare ima 12 lica koja su smještena u neke od tih ustanova. Dok za vaspitno zanemarenu i zapuštenu djecu ne postoji niti jedna ustanova u Republici.

 Uz pomoć opštine Lopare, Centar za socijalni rad je proteklih godina izvršio adaptaciju i izgradnju nekoliko porodičnih kuća za lica u stanju socijalne potrebe. Već jedanaest godina Javni fond za dječiju zaštitu Bijeljina uz saradnju Centra za socijalni rad finansira program pod nazivom „Socijalizacija djece Republike Srpske“, čiji je cilj povezivanje i druženje djece sa posebnim potrebama sa drugom djecom.

 Holandska organizacija pod nazivom „Pax Kinderhulp“ (Pomoć Djeci) je 2008. godine donirala pakete (obuća, odjeća, igračke) koji su posredstvom Centra za socijalni rad podijeljeni socijalno ugroženim porodicama. Osim toga, iste godine je ta humanitarna organizacija u saradnji sa Centrom za socijalni rad Lopare i kancelarijom OSCE-a u Sarajevu organizovala zimovanje u Holandiji za oko 45-oro djece sa naše opštine. Zimovanje je trajalo tri sedmice i cilj je bio da se djeci koja su direktno ili indirektno pretrpjela rat ili druge nesreće pruži ljubav i pažnja od strane holandskih porodica kao i razne grupne aktivnosti. Sve vezano za to zimovanje, kao i izradu pasoša djeci koja ih nisu imala, finansirala je holandska organizacija „Pax Kinderhulp“.

 Unazad par godina, ali i ove 2013. godine Opština Lopare, humanitarne organizacije iz dijaspore „Udruženje Majevičana u Švajcarskoj“ i „Humanitarno udruženje žena Majevica“, posrestvom Centra za socijalni rad za Božićne praznike dijele pakte pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Ove godine je podijeljeno 170 paketa pomoći koji su od velikog značaja za te kategorije stanovništva.

               CIMG4400