0

Oдржан трећи састанак Партнерске групе

download2

У оквиру процеса израде нове Стратегије развоја општине Лопаре, јуче је у сали Скупштине, одржан трећи састанак Партнерске групе савјетодавног тијела које надзире свеукупни процес.
С обзиром да је Партнерска група механизам за осигуравање учешћа и доприноса социоекономских актера у овом процесу, путем расправе и усаглашавања кључних елемената стратегије, а имајући у виду да је Општински развојни тим (ОРТ) у претходном периоду припремио приједлоге програма, пројеката и мјера за три сектора: економски, друштвени и заштиту животне средине, на одржаном састанку су анализирани предложени програми, пројекти и мјере по наведеним областима.