0

Развојни тим Општине Лопаре

securedownload

Јуче (22.10.2013. године) је у Центру за културу и информисање у Лопарама одржана радионица Општинског развојног тима (ОРТ) са консултантима, гдје се радило на операционализацији стратегије, односно дефинисању Нацрта плана имплементације и Нацрта плана финансирања стратешких приоритета за три сектора: економски, друштвени и заштиту животне средине. На одржаном састанку су поново анализирани стратешки циљеви по секторима и предложени програми, пројекти и мјере.