ОБАВЈЕШТЕЊЕ: Једнодневна обука из области пољопривредне производње

poljoprivreda-agriculture-new

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди
Подручна јединица Бијељина
Тел:055/203-005, 055/210-878,Факс: 055/205-404

у сарадњи са

Пољопривредним институтом
Републике Српске, Бања Лука

О Р Г А Н И З У Ј Е

Једнодневну обуку из области пољопривредне производње

Обука ће се одржати дана 09.03.2017. године (ЧЕТВРТАК)усали Скупштине општине Лопаре, са почетком у 11,00 сати.На обуци ће бити обрађене следеће

Т Е М Е

1. « Ажурирање података у регистру пољопривредних газдинстава » Сања Нинковић, дипл. инж. пољ., Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди, Бијељина
2.« Програм узгоја говеда 2016-2021.године и матична евиденција у сточарству » Миле Новаковић, дипл. инж. пољ., Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди, Бијељина
3. « Изазови у производњи кукуруза и како их рјешавати » – Мр Славко Радановић, мр Горан Остић, Пољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука
4.« Актуелни проблеми у воћарству и подизање нових засада » Мр Нада Завишић, Пољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука
5. « Изазови у производњи сточне хране на ораницама и значај контроле њеног квалитета » – Др Жељко Лакић, др Светко Војин, Пољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука

ОПШТИНА ЛОПАРЕ