Одржана конференција омладинског активизма

У Прибоју је 16. марта 2017. године одржана конференција омладинског активизма о одрживом управљању и очувању биодиверзитета у АДБА региону „Дрина – Сава“. У поздравном говору обратили су се: др Радо Савић начелник општине Лопаре, Мирела Чаушевић испред SWG-a, Бошко Николић и Марко Цвијановић координатори пројекта.

ЕКО – Леонардо НВО из Прибоја је у партнерству са Рураланим центром Сова аплицирао на позив SWG-а и добио подршку кроз активност “људи-људима” у оквиру пројекта „Подршка регионалној сарадњи и избалансираном територијалном развоју земаља Западног Балкана у процесу приближавања европским интеграцијама” за иницијативу “Омладински активизам у одрживом управљању биодиверзитетом АДБА региона”.

Циљ пројекта је умрежавање, размјена и унапређење искуства у омладинском активизму у заштити биодиверзитета региона Дрина Сава. Сама инцијатива је замишљена у виду радионица у које ће бити укључени ученици основних и средњих школа са фокусом на едукацију младих и показивање примјера добрих пракси у управљању и мониторинг биодиверзитета.

Активности су организоване на двије конференције, прве која је одржана у Лопарама на којој је акценат био добар примјер праксе у управљању заштићеним природним добрима и завршне која ће се одржати у Сремској Митровици на којој ће акценат бити на едукацији младих и размјена искуства у руралном развоју и управљању биодиверзитетом.