Потписани уговори са неформалним групама младих

У оквиру програма Омладинске банке у задњих неколико дана широм БиХ потписани су уговори са преко 700 чланова и чланица неформалних група младих, како би се 170 друштвено иновативних пројеката спровело у локалним заједницама од јула до септембра 2017. године. Учесници на турнирима који су успјешно развили своје друштвено-иновативне идеје, добили су прилику да развијају своје пројекте у М-зони Фондације Мозаик.
Једна од општина у којима су потписани уговори јесте и општина Лопаре, гдје су потписани уговори са представницима пет неформалних група младих, чији су пројекти одобрени у оквиру програма Омладинска банка Лопаре.
Међу одобреним пројектима који имају циљеве унапређења туризма, екологије, образовања, уопштено услова за живот младих у Лопарама, јесу: „Глас по глас, ријеч по ријеч“, „Универзална школа спорта Здраво дијете“, „Фризерски салон за одрживи бизнис младих“, „Уређење спомен-парка“ и „Стазе пријатељства“. Укупна вриједност свих пројеката износи 20.162,50 КМ што представља допринос заједнице, Фондације Мозаик и Општине Лопаре.