Потписан меморандум о сарадњи у области исељеништва

Министарка за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине Семиха Боровац је 20.11.2017. године у Сарајеву потписала меморандуме о сарадњи у области исељеништва са градоначелницима и начелницима, односно представницима 28 градова и општина у БиХ, међу којима је и општина Лопаре. Потписивање меморандума о сарадњи са исељеништвом путем јединица локалне самоуправе представља значајан корак у реализацији Политике о сарадњи са исељеништвом, коју је донио Савјет министара БиХ у априлу ове године.
Два главна циља Меморандума су: јачање капацитета како би се јединице локалне самоуправе оспособиле за рад с исељеништвом и да развију локалне пројекте који ће бити усмјерени за укључивање исељеништва у локални развој.