ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА БЕЗ МАЛОЉЕТНИХ ПРЕСТУПНИКА

Општина Лопаре са готово 15.000 становника у прошлој години није имала ниједног малољетника међу извршиоцима кривичних ђела и прекршаја јавног реда и мира, наводи се у извјештају локалне Полицијске станице.
Међу 85 извршилаца кривичних ђела у овом периоду су три жене, док је међу 64 пријављена због прекршаја осам жена.

Број кривичних ђела у Лопарама у 2017. години мањи је за 9,4 одсто у односу на 2016. годину, а коефицијент укупне расвијетљености је изнад 93 одсто.

У 40 од 72 случаја почињена су кривична ђела против имовине, а међу 14 кривичних ђела против живота и тијела су једно убиство у покушају, два случаја наношења тешких тјелесних повреда и 11 случајева наношерња лаких тјелесних повреда.

Стицање материјалне користи вјероватан је узрок у 38 евидентираних кривичних ђела, алкохолисаност починиоца у 13 случајева, док су у седам случајева то неразријешени имовинско-правни односи.

У полицијском извјештају се наводи да је позитивно што се све мање као предмет прекршаја употребљавају ватрено оружје, минско-експлозивна срдства и хладно оружје.

Као узрок чињења прекршаја континуирано доминира алкохол, са 35 случајева евидентираних у прошлој години.