С А Ј А М З А П О Ш Љ А В А Њ А

ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ФИЛИЈАЛА БИЈЕЉИНА
Биро Лопаре

У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ ЛОПАРЕ

ОРГАНИЗУЈЕ:

С А Ј А М  З А П О Ш Љ А В А Њ А

Позивају се незапослена лица у четвртак, 01. 03. 2018. од 10:00 сати, на Јавну понуду слободних радних мјеста у Центар за културу и информисање Лопаре. На скупу ће присуствовати већи број Послодаваца који ће представити своје планове за запошљавање радника у Лопарама и околини у 2018. години.
Том приликом ће сви заинтересовани моћи разговарати директно са послодавцима о слободним радним мјестима, као и о условима и начину за запошљавање.