Оджано предавање за пољопривредне произвођаче

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Општинске управе Лопаре је 23. фебруара 2018. године у сарадњи са Министарством пољoпривреде, шумарства и водопривреде РС, организовало предавање за пољопривреднике општине Лопаре. Предавање је поздравио и начелник општине Лопаре Радо Савић.
Теме предавања су биле:
1.Актуелно стање у производњи кабасте сточне хране и значај контроле њеног поријекла; 2.Изазови у производњи кукуруза и како их рјешавати;
3. Аграрна политика – ажурирање података.
Предавачи су били: др Светко Војин и мр Горан Остић са Пољопривредног института Бања Лука и Сања Нинковић, дипл. инж.пољ. Вилики број пољопривредника показао је интерес за ово предавање.