МЗ БОБЕТИНО БРДО – асфалтирано 530 м дионице регионалног пута

БОБЕТИНО БРДО – асфалтирано 530 м дионице регионалног пута, ширине 5,5 м, средствима ЈП Путеви РС. Извођач радова Бијељина пут д.о.о.
Планирано укупно 940 м у наредном периоду да се асфалтира.