МЗ ПИРКОВЦИ – асфалтирање локалног и приступног пута

МЗ ПИРКОВЦИ – асфалтирање локалног и приступногпута