Delegacija opštine Lopare u Šmarju

Delegacija opštine Lopare povodom praznika opštine Šmarje pri
Jelšah, a na poziv župana Stanislava Šketa posjetila je tu bratsku opštinu. Opština Lopare i Opština Šmarje pri Jelšah su potpisale Povelju o bratimljenju 5.5.2015. godine u Loparama.