Превоз и постављање настрешница за аутобуска стајалишта

Након мјесец дана у понедељак 30.јула 2018.године су израђене,превезене и уграђене двије настрешнице за аутобуска стајалишта у Липовицама на путу од Липовица према Прибоју. Иградњу настрешница је финансирала Општина Лопаре, а певоз и уградњу грађани Мјесне зајеснице Липовице. Настрешнице је израдио и превезао Јован Тасовац из Прибоја.