OBAVJEŠTENjE!

Na inicijativu Udruženja za pomoć licima sa autizmom „Djeca svjetlosti“ iz Banja Luke i Centra za socijalni rad Lopare pokrenuta je aktivnost na adaptaciji kuće porodice Lukić. U četvoročlanoj porodici Lukić, dvadesetogodišnjak Dalibor Lukić je lice s autizmom. Pored toga, stariji sin je ove godine teško obolio i imao komplikovanu operaciju. Njegovo liječenje biće dugotrajno i potrebna je pomoć svih nas.

U porodici niko nije zaposlen i potrebno je obezbijediti i urediti zasebne prostorije u kući u kojoj se nalaze, radi funkcionisanja i života te porodice.
Ovim putem pozivamo sve one koji žele i mogu da doniraju i pomognu porodici Lukić da to učine! Za adaptaciju kuće potrebno je 7.100 KM.
Kontakt telefon: Dejan Marković 065/309-438.
Opština Lopare će takođe učestvovati u adaptaciji kuće.
Autizam je biološki razvojni poremećaj mozga. Zbog prirode nastanka i manifestacije, autizam je vrlo složeni poremećaj. Glavne karakteristike autizma su slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja.