POSJETA DELEGACIJE MINISTARSTVA ZA IZBJEGLICE I LjUDSKA PRAVA BIH

Delegacija Ministarstva za izbjeglice i ljudska prava BiH i predstavnici Odbora za Rome pri Savjetu ministara BiH posjetili su danas opštinu Lopare. Na sastanku je razgovarano o projektima koji su urađeni na području ove opštine kao i nekim novim narednim projektima, ali i o formiranju udruženja za Rome na području opštine Lopare.
Delegacija je zajedno sa načelnikom Radom Savićem obišla neke od do sada urađenih i realizovanih projekata.