PROJEKAT „JA GRAĐANIN“ – DEFORMITET KIČME KOD MLADIH

U okviru projekta „Ja građanin“ iz predmeta Demokratija i ljudska prava, učenici IV razreda gimnazije SŠC „Vuk Karadžić“ Lopare danas su razgovarali sa načelnikom opštine Lopare Radom Savićem i predstavili njihovu temu za ovaj projekat „Popravljanje deformiteta kičme kod mladih“. U okviru predmeta Demokratija i ljudska prava učenici uče o osnovnim oblicima društvenog organizovanja, institucijama vlasti, ciklusima javne politike i drugim demokratskim procesima javnog odlučivanja kao i sposobnosti i vještine potrebne za kompetentno djelovanje u zajednici. „U razgovoru sa našom nastavnicom demokratije indetifikvali smo ovaj problem kao važan i krenuli smo u realizaciju projekta. Cilj nam je da kada se otvori Centar za bazičnu rehabilitaciju u okviru Doma zdravlja Lopare da se uvede obavezan pregled kičme za mlađe osobe. U okviru prjekta održaće se i predavnje u cilju podizanja svijesti za mlade i ukazati na problem deformiteta kičme. Ovo je problem na koji se može uticati ako se na vrijeme obrati pažnja. Drago nam je što je ovaj problem naišao na razumijevanje i pordšku kako načelnika opštine tako i direktora Doma zdravlja“, rekla je učenica četvrtog razreda gimnazije, Suzana Savić. „Opština Lopare podržava učenike i ovaj projekat, jako je važno da učenici učestvuju u javnoj politici, identifikuju probleme od posebnog društvenog značaja, istražuju postojeće i alternativne mjere javne politike, kritički razmišljaju, iznalaze i zagovaraju efikasna rješenja za uočene probleme“, rekao je načelnik opštine Rado Savić.