LOPARE – Mladi SDS-a u akciji čišćenja prilaznih puteva Loparama

LOPARE – mladi SDS-a u akciji čišćenja prilaznih puteva Loparama, iz pravca Priboja, Tobuta i Brčkog.