OBAVJEŠTENjE


POZIVAMO poljoprivrene proizvođače Opštine Lopare koji su registrovali svoja poljoprivredna gazdinstva u kancelariji APIF-a, da se jave u Poresku upravu područne jedinice u Loparama sa potvrdom o registraciji (zgrada Opštine – prvi sprat, kancelarija broj 4), radi evidencije i plaćanja protivgradne zaštite i prijave doprinosa.

Potrebni dokumenti:
1. Potvrda iz APIF-a (dokaz o nosiocu gazdinstva),
2. Lična karta (na uvid),
3. Penzioneri (ček od poslednje penzije),
4. Zaposleni (poslednja platna lista),
5. Invalidna lica (poslednji ček od invalidnine).

Rok za prijavu Poreskoj upravi je 15.05.2019. godine.

Lica koja se ne budu blagovremeno prijavila neće moći ostvariti pravo na podsticajne mjere predviđene Pravilnikom za podsticaj za 2019. godinu.

S poštovanjem,

ODJELjENjE ZA PRIVREDU I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
OPŠTINE LOPARE