OPŠTINSKA UPRAVA

Odjeljenje za opštu upravu

OBAVJEŠTENjE

O produženju roka za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje po Javnom pozivu Ministarstva rada i boračko – invalidske zaštite Republike Srpske.

U skladu sa članom 25. stav 2. Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 26/19) rok za podnošenje zahtjeva po Javnom pozivu za stambeno zbrinjavanje broj: 16-01-372-73/19 od 08.04.2019. godine, koji je raspisan u skladu sa odredbama navedene uredbe i objavljen dana 10.04.2019. godine produžen je do 01. jula 2019. godine.

v.d. N A Č E L N I K A

Dea Jovanović