UDRUŽENjE „MAJEVIČANA“ NA DRUGOM FORUMU DIJASPORE

Predstavnici Udruženja „Majevičana“ iz Švajcarske učestvuju na Drugom Forumu dijaspore u Banja Luci koji ima za cilj uspostavljanje trajnih mehanizama za jačanje privredne, kulturno-naučne i svake druge saradnje između Srpske i Srba u inostranstvu.

Predsjednik Udruženja srpskih privrednika u Švajcarskoj Stojan Stevanović istakao je da je dijaspora ulagala u opštinu Lopare i naglasio da baš ta saradnja treba da bude modus ulaganja u Republiku Srpsku.

„U proteklom periodu otvoreno je sedam novih firmi u Loparama iz dijaspore, i to je najviše u Republici Srpskoj“, dodao je Stevanović.

On je napomenuo da opština Lopare već osam godina ima saradnju sa dijasporom i da je upravo ta saradnja „iznjedrila“ otvaranje radnih mjesta što znači ostanak stanovnika u ovom kraju.

„Udruženje „Majevičana“ u Švajcarskoj okuplja ljude odavde, i oni su već investirali u Lopare preko 7 miliona KM. Dijaspora je jedan resurs u BiH koji nije dovoljno iskorišten, a opština Lopare je to prepoznala i iskoristila na najbolji mogući način“, naveo je Stevanović.

Na Drugom Forumu dijaspore delegaciju Udruženja „Majevičana“ iz Švajcarske pored Stojana Stevanovića čine Radislav Đokić i Savo Mitrović.