STRUČNA RASPRAVA O PREDNACRTU ZONING PLANA “BUSIJA“


U sali Skupštine opštine Lopare danas je odžana stručna rasprava o prednacrtu Zoning plana “Busija“. Na stručnoj raspravi pored Nosioca izrade – Direkcija za izgradnju i razvoj grada Bijeljina, prisustvovali su i članovi Savjeta plana opštine Lopare, te načelnik opštine i zamjenik načelnika opštine, koji su iznijeli svoja mišljenja, primjedbe i sugestije na dostavljeni prednacrt Zoning plana.
Na osnovu donijetog zaključaka, nacrt Zoning plana se usvaja na redovnom zasijedanju Skupštine opštine Lopare, a nakon usvajanja svi zainteresovani će imati priliku da 30 dana od usvajanja prisustvuju Javnom uvidu u plan i svoje primjedbe i mišljenja dostave u pisanom obliku Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno – komunalne poslove opštine Lopare. Nosioci izrade razmatraju primjedbe i mišljenja i prihvaćena rješenja ugrađuju u nacrt Zoning plana „Busija“.
Projekat ima za cilj jačanje rekreativnih i turističkih potencijala ovog dijela Bosne i Hercegovine. Radi se i o značajnom komunikacijskom projektu, čijom realizacijom će biti značajno unapređena komunikacija, kako putna, tako i među stanovnicima šest opština koje su direktno vezane za ovu teritoriju, ali i puno šireg područja, koje obuhvata planina Majevica.