JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDžETA OPŠTINE LOPARE ZA 2020. GODINU

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LOPARE
ODJELjENjE ZA FINANSIJE
ORGANIZUJE
JAVNU RASPRAVU
O NACRTU BUDžETA OPŠTINE LOPARE ZA 2020. GODINU

JAVNA RASPRAVA ĆE SE ODRŽATI U SALI
SKUPŠTINE OPŠTINE LOPARE DANA 29.11.2019.
GODINE (PETAK) SA POČETKOM U 12,00 ČASOVA

ODJELjENjE ZA FINANSIJE