ZA SANACIJU PUTA U BRUSNICI 50 000 KM IZ BUDžETA OPŠTINE

Na tridesetoj redovnoj sjednici SO-e Lopare donijela je odluku o izdvajanju 50 000 KM za sanaciju lokalnog puta. Izvođenje radova će biti u 2020.god. nakon provedenih potrebnih procedura.