O B A V J E Š T E Nj E

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače opštine Lopare da će Opštinska uprava Lopare u saradnji sa Agencijom za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi iz Bijeljine organizovati predavanje iz oblasti plasteničke proizvodnje.

Predavači će biti prof. dr Omer Kurtović sa Poljoprivrednog fakulteta iz Sarajeva i dipl. inž. polj. Đorđe Glišić – Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.

Predavanje će se održati u sali u SO-e Lopare, 30.01.2020. godine (četvrtak) u 12:00 časova.

Teme predavanja su sledeće:
1. Gajenje povrća u zatvorenom prostor u – Predavač prof. dr Omer Kurtović, Poljoprivredni faklutet Sarajevo; Konsultant Farma 2;
2. Zaštita povrća u zaštićenom prostoru – Predavač dip. inž. polj. Đorđe Glišić, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.


Opštinska uprava
Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti

Lopare:  24.01.2020. godine