DEZINFEKCIJA JAVNIH OBJEKATA I JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPŠTINE LOPARE


Na području opštine Lopare danas se sprovodi dezinfekcija svih javnih objekata i javnih površina prema naredbama ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alena Šeranića od 13.03.2020. godine.

Dezinfekciju sporovode higijensko‐epidemološka služba Doma zdravlja, Vatrogasna jedinica i Opština Lopare
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izdao je naredbe koje se odnose na obavezno sprovođenje mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.

Ovim naredbama se propisuju mjere u cilju prevencije širenja novog virusa korona „SARS-CoV-2 i „COVID-19“ bolesti u Republici Srpskoj, i sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj dužne su da sprovode mjere iz ovih naredbi, kao i sve zdravstvene ustanove i ustanove socijalne zaštite u Republici Srpskoj.

Naloženo je sprovođenje preporučene dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza u roku od 48 časova nakon stupanja na snagu ovih naredbi