OPŠTINA LOPARE ODJELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU: OBAVJEŠTENjE