IZVJEŠTAJ grupe za koordinaciju i saradnju opštine Lopare


Grupa za koordinaciju i saradnju opštine Lopare održala je sastanak na kome je razmatrala stanje nasilja u porodici na području opštine Lopare u proteklom periodu. Grupa ima za cilj da prati stanja oblasti nasilja u porodici, preduzima odgovarajućih mjera i aktivnosti u cilju sprečavanja nasilja u porodici. Na sastanku usvojeni su sledeći zaključci:

  1. Grupa za koordinaciju i saradnju najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja u porodici koji se desio na području opštine Lopare
  2. Da se za sledeći sastanak pripreme podaci o stanju u oblasti nasilja u porodici na području Lopare sa pregledom dosadašnjih preduzetih mjere i aktivnosti od strane svih nadležnih organa
  3. Da se pripremi promotivni materijal sa ciljem upoznavanja javnosti sa nasiljem u porodici kao ozbiljnom društvenom problemu i načinu pomoći žrtvama nasilja
  4. Da svaka ustanova potpisnica Protokola o saradnji imenuje predstavnika i zamjenika predstavnika za radu u Grupi za koordinaciju u cilju kvalitetnijeg funkcionisanja i rada.
  5. U cilju podizanja javne svijesti da Opština Lopare uspostavi vlastiti dan nulte tolerancije na nasilje u porodici i nasilje prema ženama