MRTVICA – pripreme za nasipanje puta prema Bobetinom Brdu

MRTVICA – pripreme za nasipanje puta prema Bobetinom Brdu (čišćenje kanala, šiblja i drveća).