PROIZVOĐAČI ZARCA U POSJETI POLjOPRIVREDNOJ ŠKOLI, KRAJIŠKOJ I HERCEGOVAČKOJ KUĆI U BANjALUCI

U okviru projekta Majevički sir „Zarac“ koji realizuje kompanija „Havrex“ d.o.o. Banja Luka sa opštinom Lopare, uz podršku SWEDEN/USAID FARMA II projekta, za učesnice projekta organizovana je posjeta Poljoprivrednoj školi, Krajiškoj i Hercegovačkoj kući u Banja Luci.
Tokom posjete Poljoprivrednoj školi, predstavljen je postupak obrade mlijeka i proizvodnja različitih vrsta sira, kao i proizvodnja prirodnog soka. U sklopu posjete Krajiškoj i Hercegovačkoj kući koje su tokom prošle i ove godine otvorene u Banja Luci, predstavljen je način i organizaciju rada ovih kuća, kao i podrška poljoproprivrednim proizvođačima sa tih regija, u cilju promocije i prodaje njihovih proizvoda.