DOGRAĐENA KUĆA PORODICI DEMOBILISANOG BORCA U MIROSAVCIMA

U Mirosavcima je za tročlanu porodicu demobilisanog borca Jovana Markovića angažovanjem mještana, opštine Lopare, boračke i preduzeća Integral MCG Lopare, Profi mont Ugljevik te Fam Brčko događen sprat kuće i krov.