ПОСТАВЉЕНА РАСВЈЕТА У ЛИПОВИЦАМА

У МЗ Липовице код школе постављена је соларна расвјета.