ЛОПАРЕ – асфалтирање улица и путева у МЗ Лопаре

Aсфалтирање улица и путева у МЗ Лопаре (Коса – 175 метара дужина, 2,60 метара ширина. И двије улице на Пауљама, прва дужине 70 метара, ширине 3 метра, а друга 25 дужине и 3 метра ширине).