LOPARE – asfaltiranje ulica i puteva u MZ Lopare

Asfaltiranje ulica i puteva u MZ Lopare (Kosa – 175 metara dužina, 2,60 metara širina. I dvije ulice na Pauljama, prva dužine 70 metara, širine 3 metra, a druga 25 dužine i 3 metra širine).