РАДНА ТИЈЕЛА

РАДНА ТИЈЕЛА СО ЛОПАРЕ

За извршавање задатака као и разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката, као и за проучавање и разматрање других питања, оснивају се сталне и повремене комисије и одбори, као радна тијела Скупштине. Радна тијела имају предсједника, замјеника предсједника и одређен број чланова. Предсједник радног тијела организује рад радног тијела, предлаже дневни ред и предсједава његовим сједницама. За чланове појединих радних тијела, поред одборника, могу се бирати научни и стручни радници одређених занимања и лица из реда грађана. Радно тијело дужно је, када је то одређено Пословником, размотрити свако питање из свог дјелокруга које је на дневном реду сједнице и о томе поднијети Скупштини извјештај, а питање из свог дјелокруга може размотрити и на основу властите иницијативе и о томе, по потреби поднијети Скупштини извјештај. Радна тијела сарађују међусобно о питањима која су од заједничког интереса и могу да одржавају заједничке сједнице.

Стална радна тијела Скупштине су: комисије и одбори.

Комисије и Одбори:

Handler.aspx Комисија за награде и признања:

 1. Митар Тојић из Липовица, предсједник

2. Зорица Пајкановић из Лопара, члан

3. Далибор Ристић из Козјака, члан

4. протојереј-ставрофор Стево Јовић из Мачковца, члан

5. Цвјетко Томић из Бријеста члан.

 Handler.aspx Комисија за мјесне заједнице:

1. Горан Тасовац из Прибоја, предсједник

2. Божидар Марковић из Лопара, члан

3. Далибор Ристић из Козјака, члан

4. Милан Деспотовић из Лопара, члан

5. Лазар Стевановић из Лопара члан.

 Handler.aspx Комисију за омладину:

1. Давор Вићић из Лопара, предсједник

2. Милица Томић из Лопара, члан

3. Војо Јурошевић из Лопара, члан

4. Нина Благојевић из Козјака, члан

5. Драгана Митрић из Лопара члан.

Handler.aspx  Комисија за вјерска питања:

1. Драженко Ђокић из Прибоја, предсједник

2. Војо Јурошевић из Лопара, члан

3. Миленко Стевановић из Пипера члан.

 Handler.aspx Комисија за заштиту околине, културног и природног наслеђа:

1. Драго Спасојевић из Лопара, предсједник

2. Наталија Делић Лујић из Пељава, члан

3. Стеван Сандић из Лопара, члан

4. Раденко Михаиловић из Вукосаваца, члан

5. Бошко Николић из Прибоја, члан.

 Handler.aspx Комисија за планирање општинског развоја:

1. Давор Вићић из Лопара, предсједник

2. Драженко Ђокић из Прибоја, члан

3. Ђорђе Поповић из Тобута, члан

4. Цвјетко Томић из Бријеста, члан

5. Горан Гајић из Смиљевца, члан

6. Раде Васић из Бруснице, члан

7. Рајко Нешковић из Козјака, члан.

 Handler.aspx Комисија за равноправност полова:

1. Драженко Ђокић из Прибоја, предсједник

2. Наталија Делић Лујић из Пељава, члан

3. Божидар Марковић из Лопара, члан

4. Годана Лазић из Лопара, члан

5. Свјетлана Симикић из Лопара члан.

 Handler.aspx Одбор за регионалну и међународну сарадњу:

1. Горан Максимовић из Лопара, предсједник

2. Милица Томић из Лопара, члан

3. Лазар Стевановић из Лопара, члан

4. Желимир Нешковић из Лопара, члан

5. Далибор Лазаревић из Тобута, члан.

 Handler.aspx Савјет за спорт:

1. Горан Максимовић из Лопара, предсједник

2. Горан Тасовац из Прибоја, члан

3. Ђорђе Поповић из Тобута, члан

4. Теодор Бојић из Козјака, члан

5. Цветозар Секулић из Лопара, члан.

Handler.aspx Одбор за људска права, друштвени надзор и представке:

1. Миленко Ристић из Козјака, предсједник

2. Наталија Декић-Лујић из Пељава, члан

3. Ранко Тодоровић из Лопара, члан

4. Саво Цвјетиновић из Тобута, члан

5. Дејан Марковић из Лопара, члан.

Handler.aspx Комисију  за буџет и финансије:

1. Ранко Тодоровић из Лопара, предсједник

2. Горан Тасовац из Прибоја, члан

3. Миленко Ристић из Козјака, члан

4. Стеван Сандић из Лопара, члан

5. Ђорђе Поповић из Тобута члан.

Handler.aspx Комисија за статут и прописе:

1. Ранко Тодоровић из Лопара, предсједник

2. Радија Томић из Лопара, члан

3. Давор Михајловић из Лопара, члан

4. Ђоко Васић из Бруснице, члан

5. Младен Јовић из Пирковаца члан.

Handler.aspx Савјет за културу :

1. Давор Вићић из Лопара, предсједник

2. Милица Томић из Лопара, члан

3. Радија Томић из Лопара, члан

4. Мирко Ставић из Лопара, члан

5. Анђелко Јеремић из Лопара, члан.

Handler.aspx Комисија за просторно уређење:

1. Горан Тасовац из Прибоја, предсједник

2. Радија Томић из Лопара, члан

3. Стеван Сандић из Лопара, члан

4. Бранислав Крстић из Лопара, члан

5. Јово Лукић из Лопара, члан.

Комисија за избор и именовања:

1. Давор Вићић, предсједник комисије,

2. Митар Тојић, члан комисије,

3. Милан Деспотовић, члан комисије,

4. Далибор Ристић, члан комисије и

5. Лазар Стевановић, члан комисије.

Комисија за примопредају дужности:

1. Митар Тојић из Липовица, предсједник

2. Милан Деспотовић из Лопара, члан

3. Давор Вићић из Лопара, члан

Замјеник предсједника и замјеници чланова Комисије за примопредају дужности:

1. Драго Спасојевић из Лопара, замјеник предсједника

2. Милица Томић из Лопара, замјеник члана

3. Лазар Стевановић из Лопара, замјеник члана.

 

Handler.aspx Комисија за спровођење Кодекса понашања:

1. Митар Тојић из Липовица, предсједник

2. Радија Томић из Лопара, члан

3. Милан Деспотовић из Лопара, члан

4. Стоја Рикић из Прибоја, члан

5. Петра Пантић из Пипера, члан.