НАЈАВЕ СКУПШТИНСКИХ ЗАСИЈЕДАЊА

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДВАДЕСЕТПЕТУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, 18.09.2015. г

Handler.aspxПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, 05.10.2015. г

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДВАДЕСЕTШЕСТУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, 27.10.2015. г

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДВАДЕСЕTСЕДМУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, 17.11.2015. г

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДВАДЕСЕТОСМУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, 16.12.2015. г

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ТРИДЕСЕТУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, 23.03.2016. г

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ТРИДЕСЕТПРВУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, 22.04.2016. г

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ТРИДЕСЕТДРУГУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, 15.06.2016. г

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ПРВУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, 28.11.2016. г

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДРУГУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, 9.12.2016. г

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ТРЕЋУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, 16.12.2016. г

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ЧЕТВРТУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, 27.12.2016. г

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ПЕТУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, 10.02.2017. г

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ШЕСТУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, 31.03.2017. г

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА СЕДМУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, 20.04.2017. г

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ОСМУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, 30.05.2017. г

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА 11 РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, 17.11.2017. г

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА 12 РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, 26.11.2017. г