ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 ГОРАН МАКСИМОВИЋ

ГОРАН МАКСИМОВИЋ

Потпредсједник Скупштине општине има право и обавезу да помаже у раду предсједника Скупштине општине и по његовом овлаштењу обавља одређене послове из његовог дјелокруга.

Потпредсједник Скупштине општине замјењује предсједника у случају његове отсутности или спријечености.