2008

PLAN  Budžeta opštine Lopare za 2008. godinu:

PRIHODI (Pregled i DOWNLOAD)             RASHODI  (Pregled i DOWNLOAD)

REBALANS  Budžeta opštine Lopare za 2008:

PRIHODI (Pregled i DOWNLOAD)           RASHODI  (Pregled i DOWNLOAD)