СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ

Handler.aspx  СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 2014 – 2023

Handler.aspx  СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 2007 – 2015

Handler.aspx  ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА 2008 – 2010

Handler.aspx  ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА 2017 – 2020