IZVJEŠTAJI

Handler.aspx I Z V J E Š T A J o radu Načelnika opštine Lopare za 2019. godinu

Handler.aspx I Z V J E Š T A J o radu Opštinske uprave za 2019. godinu

Handler.aspx I Z V J E Š T A J o obavljenoj reviziji Finansijskih izvještaja Opštine Lopare za  period 01.01-31.12.2003. godine

Handler.aspx I Z V J E Š T A J o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Opštine Lopare za period 01.01-31.12.2009. godine