VAŽNIJI TELEFONI

Policijska stanica:

 • 122
 • (055) 650 220

Vatrogasna jedinica

 • 123
 • (055) 650 003

Dom zdravlja -hitna pomoć

 • 124
 • (055) 650 004

Skupština opštine Lopare

 • (055) 650 218 Predsjednik
 • (055) 650 194 Sekretar

Srednjoškolski Centar „Vuk Karadžić“ Lopare

 • (055) 650 960

OŠ „Sveti Sava“

 • (055) 650 261

Centar za socijalni rad

 • (055) 655 050

Centar za kulturu i informisanje

 • (055) 651 370

Dječiji vrtić Lopare

 • (055) 650 090

OŠ „Veljko Čubrilović“ Priboj

 • (055) 655 101

Komunalno preduzeće EKOKOM

 • (055) 650 418