CENTAR ZA USLUGE GRAĐANIMA

Handler.aspx Zahtjev za upis činjenice državljanstva Republike Srpske

Handler.aspx ZAHTJEV ZA NAKNADNI UPIS PODATAKA O DRŽAVLjANSTVU BiH I RS

Handler.aspx Zahtjev za naknadni upis u MK rođenih sa podacima o državljanstvu na osnovu Zakona o državljanstvu R BiH

Handler.aspx Zahtjev za ispravku greške u matičnoj knjizi

Handler.aspx Zahtjev za naknadni upis u MK umrlih

Handler.aspxZahtjevza sklapanje braka uz prisustvo samo jednogod budućih bračnih supružnika

Handler.aspxZahtjev za naknadni upis u MK rođenih

Handler.aspxZahtjev za promjenu ličnog imena

Handler.aspxZahtjev za ovjeru potpisa izvan službenih prostorija

Handler.aspxZahtjev za izdavanje prepisa iz arhive

Handler.aspxZahtjev za naknadni upis u MK vjenčanih

Handler.aspxZahtjev za poništenje duplog ili ne nadležno izvršenog upisa u MK

Handler.aspxZahtjev za obavljanje vjenčanja izvan službenih proctorija

Handler.aspxZAHTJEV ZA STICANjE DRŽAVLjANSTVA
BiH – REPUBLIKE SRPSKE KAO DVOJNOG DRŽAVLjANSTVA

Handler.aspxZAHTJEV ZA STICANjE DRŽAVLjANSTVA
BiH – REPUBLIKE SRPSKE KAO DVOJNOG DRŽAVLjANSTVA

Handler.aspxZAHTJEV ZA STICANjE DRŽAVLjANSTVA BiH – REPUBLIKE SRPSKE PO OSNOVU PRIROĐENjA

Handler.aspxZAHTJEV ZA STICANjE DRŽAVLjANSTVA BiH – REPUBLIKE SRPSKE