ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА-ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ,ЈАНУАР 2017. ГОДИНЕ

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА-ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ, ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ МАРТ 2017. ГОДИНЕ

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ МАЈ 2017. ГОДИНЕ

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОПШТИНСКE УПРАВE ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ од 23.08. до 31.12.2016. г.

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА „НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА“

Handler.aspx ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Угоститељске услуге“

Handler.aspx ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ“

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА“

Handler.aspx О Д Л У К A о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б“

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 2016. ГОДИНА до 22.08.2016. године