ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКЕ 2017

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума , 23.06.2017. године

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

Handler.aspx ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б – Медијско (радио-телевизијско) праћење општине Лопаре , 22.09.2017. године

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, 01.09.2017. године

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, 25.05.2017. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б

Handler.aspx РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА 2017. г

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА „НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА“

Handler.aspx ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Угоститељске услуге“

Handler.aspx ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ“

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА“

Handler.aspx О Д Л У К A о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б“

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Handler.aspx РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА 2016. г