ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГАИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, 12.02.2018. године

Handler.aspx ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 15-1-1-46-5-4/18

Handler.aspx ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЈАНУАР 2018-02-15. г

ОДЛУКЕ 2018

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђачa, 10.01.2018. године

ОДЛУКЕ 2017

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача за кредит, 08.12.2017. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума, 23.06.2017. године

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

Handler.aspx ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б – Медијско (радио-телевизијско) праћење општине Лопаре , 22.09.2017. године

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, 01.09.2017. године

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, 25.05.2017. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б

Handler.aspx РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА 2017. г

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА „НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА“

Handler.aspx ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Угоститељске услуге“

Handler.aspx ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ“

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА“

Handler.aspx О Д Л У К A о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б“

Handler.aspx ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Handler.aspx РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА 2016. г