Одсјек за управне послове

ОБРАЗАЦ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС (ЗА ОРГАНЕ ЈЛС) http://www.opstinalopare.com/wp-content/uploads/2017/08/ПРИЈАВА-НА-ЈАВНИ-КОНКУРС-ЗА-ОРГАНЕ-ЈЛС_145585978.pdf