2018

Handler.aspx FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA BUDžETA ZA 2018. godinu

Handler.aspx RASPORED SREDSTAVA PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI – RASHODI za 2018.godinu

Handler.aspx RASPORED SREDSTAVA PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI – PRIHODI za 2018.godinu

UPUTSTVO za pripremu Budžeta opštine Lopare za 2018 . godinuHandler.aspx  U P U T S T V O za pripremu Budžeta opštine Lopare za 2018 . godinu