ОДЛУКЕ 2018

ОДЛУКЕ 2018

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на асфалтирању пута у Мјесној заједници Пирковци – засеок „Виногради“ – ЛОТ 1 и на асфалтирању пута у Мјесној заједници Пирковци – засеок „Тошићи“ – ЛОТ

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке путничког моторног возила

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку директног споразума

Handler.aspx О Д Л У К А
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на изградњи водозахвата „Рисовац“ и „Веселиновац“ за ромско насеље у Лопарама

Handler.aspx О Д Л У К A о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђачa, 10.01.2018. године

Handler.aspxО Д Л У К A
о додјели уговора у поступку директног споразума – Понуђач ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНА ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА – ТОБУТ“ са п.о. ЛОПАРЕ, број: 5/18 од 10.09.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К A
о избору најповољнијег понуђача – Понуђач ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „БИЈЕЉИНА ПУТ“ БИЈЕЉИНА, на основу понуде, број: 1690/18 од 24.09.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К А о избору најповољнијег понуђачa, Понуђач ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „БИЈЕЉИНА ПУТ“ БИЈЕЉИНА, на основу понуде, број: 1560/18 од 05.09.2018. године

Handler.aspxО Д Л У К A
о додјели уговора у поступку директног споразума – Понуђач ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „СПОРТИНГ МБ“ УГЉЕВИК, број: 104/18 од 05.09.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К А о додјели уговора у поступку
директног споразума – Понуђач ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ПАПИЛОН“ КОРАЈ – ЧЕЛИЋ, након разматрања достављене понуде Понуђача, број: 106/18 од 17.09.2018. године

Handler.aspx О Д Л У К A
Понуђач ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, након разматрања достављене понуде Понуђача, број: 89/18 од 19.09.2018. године