ODLUKE 2018

ODLUKE 2018

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na asfaltiranju puta u Mjesnoj zajednici Pirkovci – zaseok „Vinogradi“ – LOT 1 i na asfaltiranju puta u Mjesnoj zajednici Pirkovci – zaseok „Tošići“ – LOT

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke putničkog motornog vozila

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma

Handler.aspx O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na izgradnji vodozahvata „Risovac“ i „Veselinovac“ za romsko naselje u Loparama

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, 10.01.2018. godine

Handler.aspxO D L U K A
o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma – Ponuđač POLjOPRIVREDNO USLUŽNA ZANATSKA ZADRUGA „MAJEVICA – TOBUT“ sa p.o. LOPARE, broj: 5/18 od 10.09.2018. godine

Handler.aspx O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Ponuđač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „BIJELjINA PUT“ BIJELjINA, na osnovu ponude, broj: 1690/18 od 24.09.2018. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Ponuđač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „BIJELjINA PUT“ BIJELjINA, na osnovu ponude, broj: 1560/18 od 05.09.2018. godine

Handler.aspxO D L U K A
o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma – Ponuđač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „SPORTING MB“ UGLjEVIK, broj: 104/18 od 05.09.2018. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma – Ponuđač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „PAPILON“ KORAJ – ČELIĆ, nakon razmatranja dostavljene ponude Ponuđača, broj: 106/18 od 17.09.2018. godine

Handler.aspx O D L U K A
Ponuđač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „INTEGRAL MCG“ LOPARE, nakon razmatranja dostavljene ponude Ponuđača, broj: 89/18 od 19.09.2018. godine

Handler.aspx O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Ponuđač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „BIJELjINA PUT“ BIJELjINA, na osnovu ponude, broj: 1690/18 od 24.09.2018. godine

Handler.aspx O D L U K A
o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, i Ponuđaču „ALEKSIĆ COMPANY“ BRČKO, nakon razmatranja dostavljene ponude Ponuđača, broj: 02/10-18 od 02.10.2018.
godine

Handler.aspx O D L U K A
o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Ponuđaču DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „SPORTING MB“ UGLjEVIK, nakon razmatranja dostavljene ponude Ponuđača, broj: 110/18 od 05.10.2018. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku
direktnog sporazuma, Ponuđač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „INTEGRAL MCG“ LOPARE, nakon razmatranja dostavljene ponude Ponuđača, broj: 97/18 od 09.10.2018. godine

Handler.aspx O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1, LOT 2, LOT 3 i LOT 4 u postupku javne nabavke radova na izgradnji lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Lopare, ponuđač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „INTEGRAL MCG“ LOPARE

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „MR JOVIĆ“ LOPARE, broj: 04/18 od 22.10.2018. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, POLjOPRIVREDNO USLUŽNA ZANATSKA ZADRUGA „MAJEVICA-TOBUT“ sa p.o. Lopare, broj: 5/18 od 01.11.2018. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „SPORTING MB“ UGLjEVIK, broj: 117/18 od 02.11.2018. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „PROFI – MONT“ UGLjEVIK, broj: 542/18 od 16.10.2018. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-80-3/18 Datum, 12.12.2018. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-74-3/18 Datum, 25.10.2018. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, Broj: 02/5-404-64-3/18 Datum, 30.10.2018. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 i LOT 3 u postupku javne nabavke radova na izgradnji puteva na području opštine Lopare, Broj: 02/5-404-79-11/18 Datum, 27.12.2018. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova na asfaltiranju puta u Mjesnoj zajednici Podgora, zaseok „Orlovine“ (usponi) – LOT 1 , Broj: 02/5-404-79-10/18 Datum, 27.12.2018. godine

Handler.aspx O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na asfaltiranju lokalnog puta u dijelu romskog naselja u Mjesnoj zajednici Lipovice, opština Lopare, Broj: 02/5-404-76-10/18 Datum, 23.11.2018. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, opština Lopare, Broj: 02/5-404-84-3/18 Datum, 20.12.2018. godine

Handler.aspx O D L U K A o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma, opština Lopare, Broj: 02/5-404-81-3/18 Datum, 24.12.2018. godine