НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2019. годину

Handler.aspx Нацрт буџета Општине Лопаре за 2019. годину

Handler.aspx ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТА ЗА 2019. годину

Handler.aspx РАСХОДИ за 2019.годину

Handler.aspx ПРИХОДИ за 2019.годину

Handler.aspx Економска класификација буџета за 2019.годину