JAVNE NABAVKE 2019

Handler.aspx POZIVI ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

Handler.aspx PLAN JAVNIH NABAVKI za 2019. godinu

Handler.aspx OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LOPARE JANUAR 2019

Handler.aspx OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LOPARE FEBRUAR 2019

Handler.aspx OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LOPARE MART 2019

Handler.aspx OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LOPARE APRIL 2019

Handler.aspx OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LOPARE MAJ 2019

Handler.aspx OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LOPARE JUN 2019

Handler.aspx OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LOPARE JUL 2019

Handler.aspx OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LOPARE AVGUST 2019

Handler.aspx OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LOPARE SEPTEMBAR 2019

Handler.aspx OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LOPARE OKROBAR 2019

Handler.aspx OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LOPARE NOVEMBAR 2019

Handler.aspx OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LOPARE DECEMBAR 2019