JAVNE NABAVKE 2019

Handler.aspx POZIVI ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

Handler.aspx PLAN JAVNIH NABAVKI za 2019. godinu

Handler.aspx OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LOPARE JANUAR 2019