POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

Handler.aspx POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA „NABAVKA USLUGA RADIO – TELEVIZIJSKOG PRAĆENjA“, Broj: 02/5-404-73-2/19 od 03.10.2019. godine

Handler.aspx POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA“, Broj: 02/5-404-66-2/19 od 12.09.2019. godine

Handler.aspx POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA“, Broj: 02/5-404-38-2/19 od 28.05.2019. godine

Handler.aspx POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA“, Broj: 02/5-404-13-2/19 od 12.02.2019. godine

Handler.aspx POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA „NABAVKA UGOSTITELjSKIH USLUGA“, Broj: 02/5-404-6-2/19 od, 22.01.2019. godine